Teater Västernorrland
 

Uppdragen handlade om att ge kansliet ett mer teatermässigt utseende. Det handlade bland
annat om omgestalt
ningar av de allmänna utrymmena och väggmålning i entrén. Var och en
deltog aktivt i utformningen av gardiner till det egna kontorsrummet.

 
 

   
 
          Entré   Entré