Musik i Västernorrland – Musikgården i Sollefteå
PROJEKT VÄRME

Arbetet utgick från intervjuer med alla som arbetade i huset. Personalen deltog i alla beslut av förändringar i inredningen.

- Ny färgsättning i allmänna rum
- Ommöbleringar
- Väggmålningar
- Textiltryck
- Objekt
- Ny klädsel på möbler
- Tapetsering
- Nyorganisering i förråd
- Mindre renoveringar