Trollflöjten
 
På bilderna nedan är ensemblen monterad
(bakrundsfoto: Robert af Sandeberg). i miljöer från andra länder.