PROJEKT LÄSLUST- Sambilioteket, Härnösand
 
Arbetet utgick från intervjuer med alla som arbetade i huset och blev till...

- Gestaltning av mindre, betydelsebärande utrymmen
- Förenklad orientering i rummen
- Överraskande avbrott i enformighet
- Förstärkning av stämningen i vissa rum och utrymmen
- Förändring av det som kändes störande
- Förtydligande av information genom bilder och objekt

Arbetet innebar att med konstnärliga medel förbättra
- personalens arbetsomgivning
- dålig akustik på vissa områden
- otydligheter i inredningen

Det handlade bland annat om textiltryck, skulptur, måleri, nya planritningar och ommöbleringar.