68594372
 
ANN HULT   Hovsgränd 7,  871 31 Härnösand, tel: 0611 - 265 90, e-post: ahult@hotmail.com
 
 
SEPARATUTSTÄLLNINGAR

Hudiksvalls Museum 1983
Galleri Versalen, Sundsvall 1986
Lilla Galleriet, Östersund 1987
Konstfrämjandet, Härnösand 1988
Lilla Galleriet, Sundsvall 1989
Galerija Bastejs, Riga(Lettland) 1992
Söderhamns Konstför.Kvarnen 1994
Galleriet, Härnösands Konsthall 1995
Härnösands Konsthall 2000
SCA:s arboretum, Stöde 2000
Sambiblioteket 2002, Härnösand
Tingshuset Nyland 2005, 2007

SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR

Mannaminne, Nordingrå 1983,
Y - Salongen 1985
Nääs slott 1986, 1989
Kulturmagasinen, Sundsvall 1988
Kulturfestivalen, Bremen(Tyskland) 1989, 1990
Jyveskyllä (Finland) 1990
Galleriet, Härnösand 1991, 1992
Viljandi (Estland) 1991
Vandringsutst. längs Norrlandskusten 1992 -1993
Nordisk Teckningstriennal 1992
Kirikütt, Viljandi(Estland) 1993
Tartu art Hall (Estland) 1994
Sommarsalongen, Härnösand 1996
Galleri Ladugården, Viksjö 1997
Galleriet Härnösand 2002
Härnösands Konsthall 1984,1987,1991,
1995, 2002, 2008
Konstfrämjandet, Härnösand 2004
UPPDRAG OFFENTLIG UTSMYCKNING

Stockholmsmässan, Älvsjö 1979, -83, -86, -87
Arkivhuset, Härnösand 1988
Härnösands Industriverk 1988, 1989
Härnösands Kommun 1989, 1990
Servicehuset "Bildhuggaren" , Härnösand 1990
Teater Västernorrland, Sundsvall 1990, 1991, 1993, 1996,1997
Härnösands Kårhus 1991
Scandic Hotel, Bremen och Lübeck 1991
Talbokdsbiblioteket, Härnösand 1991
Sjukhushotellet, Härnösand 1992
Servicehuset "Ädelhem", Härnösand 1993
Servicehuset "Portalen", Härnösand 1993
Rödabergsskolan, Stockholm 1994
LänsmuseetLänsmuseet Murberget, Härnösand 1994
Landsarkivet, Härnösand 1994
Länsstyrelsen i Västernorrland 1994, 1995, 1996
Höglandsskolan, Örnsköldsvik 1994
"Gnistan", folkets Hus i Gullänget 1995
Landstinget Västernorrland 1995
Musik i västernorrland 1997, 1998, 1999
Sambiblioteket, Härnösand 2000
Varuhuset ”1891” 2000
Länsrätten i Västernorrlands län 2001
Tingshuset Musik AB, Nyland 2005
Sambiblioteket, Härnösand 2002 - 2003
Musik i Västernorrland, Sollefteå 2003 – 2004
Stockholmsmässan 2005 – 2007
Västerbottens Museum, Umeå 2007
De senaste uppdragen hos Stockholmsmässan (kongressavdelningen), Musik i Västernorrland och Sambiblioteket har varit en blandning av utsmyckningar och miljögestaltning med utgångspunkt från verksamhetsprofil och arbetsmiljö i direkt samarbete med personal och ledning.  
ANNAT

SCENKOSTYMER, SCENOGRAFI, ATTRIBUT

- Stockholmsoperan
- Göteborgsoperan
- Théatre de la ville (Paris)
- Det Kongelige Teater (Köpenhamn)
- Teater Västernorrland
- Norrdans
- Romateatern
- Produktioner i samarbete med Musik i Västernorrland, Härnösands stift, Själevads församling och Härnösands folkhögskola.


UTSTÄLLNINGSFORMGIVNING
- Klockmässa i Zürich (företaget GUL)
- Länsslöjdutställningar på Midlanda och Härnösands konsthallar
- Skärmutställning för Härnösands fotvårdsklinik
- Skyltfönster i Härnösand

PRODUCENT:
- ”Slöjdflotten”, Västernorrlands presentation under Stockholm kulturhuvudstad 1998
- ”Sommarsalongen”, konstutställningar i Härnösands tomma skyltfönster.